پژوهه

نگاشته های گاه و بی گاه من

پژوهه

نگاشته های گاه و بی گاه من

مشخصات بلاگ
پژوهه

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟!

شاگرد : استاد چکار کنم که خواب امام زمان رو ببینم ؟ استاد : شب یه غذای شور بخور،آب نخور و بخواب.
شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت.
شاگرد:استاد،دیشب دائم خواب آب میدیدم!!خواب میدیم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم،در ساحل روخانه ای مشغول ......
استاد فرمود : تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛تشنه امام زمان شو تا خواب امام زمان را ببینی.
لیت شعری أین استقرّت بک النوی

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حفظ قرآن» ثبت شده است

از آن جا که قرآن کریم این کتاب عظیم الهی به صورت فاجعه باری در بین ما غریب شده است،در این نوشته بر آن شدم که مطالبی عرض کنم که ،نه تنها رابطه ما با قرآن کریم ،عمیق تر شود، بلکه این انوار قدسیه را در سینه خود ذخیره کنیم و لحظه به لحظه این توفیق را داشته باشیم تا پروردگار مهربان با ما سخن بگوید .

  • سلمان سعادت پور