پژوهه

نگاشته های گاه و بی گاه من

پژوهه

نگاشته های گاه و بی گاه من

مشخصات بلاگ
پژوهه

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟!

شاگرد : استاد چکار کنم که خواب امام زمان رو ببینم ؟ استاد : شب یه غذای شور بخور،آب نخور و بخواب.
شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت.
شاگرد:استاد،دیشب دائم خواب آب میدیدم!!خواب میدیم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم،در ساحل روخانه ای مشغول ......
استاد فرمود : تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛تشنه امام زمان شو تا خواب امام زمان را ببینی.
لیت شعری أین استقرّت بک النوی

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توحید ربوبی» ثبت شده است

اقسام توحید از نظر محمد بن عبدالوهاب
توحید، موضوع محوری مذهب وهابیت است. بگونه‏ای که محمد بن عبدالوهاب آن را همان دین اسلام و دین الله می‏شمرد (الیاسینی، 33). در واقع تقسیم‏بندی و تعریف او از توحید است که شالوده‏ی دیدگاههای او را شکل می‏بخشد. لذا به جهت اهمیت بحث، به تفصیل به این موضوع می‏پردازیم.
تقسیمی که محمد بن عبدالوهاب از توحید ارائه داده است، در آثار خود او متفاوت است. وی در برخی رسالاتش توحید را به دو بخش ربوبی و الوهی تقسیم می‏کند (سعید، 79، نامه‏ی محمد بن عبدالوهاب به عبدالله بن سحیم). و در برخی نوشته‏هایش،آن را شامل سه بخش ربوبی، الوهی و اسماء و صفات می‏داند (حسین خلف، 163). از این رو در کتبی که پیرامون عقاید وی تالیف شده نیز هر دو شق تقسیم به چشم می‏خورد.

همین امر سبب شده که ابن‏ مرزوق گوید (94): «محمد بن عبدالوهاب در تقسیم توحید، در سه موضع آن را به دو بخش تقسیم کرده و در یک موضع آن را دارای سه اصل دانسته است. همین تذبذب و بی‏ ثباتی، دال بر جهل او نسبت به اصول دین می‏باشد. و اگر گفته شود که این مسأله تغییر در اجتهاد و رسیدن به تقسیم بندی جدیدی است، پاسخش این است که این گفته فاسد است زیرا اجتهاد در فروع است و نه در اصول».


به هر صورت ما  هر سه نوع توحید را از نظر محمد بن عبدالوهاب بررسی می‏کنیم : 

  • سلمان سعادت پور